pb.pl
29,8000 zł
0,00% 0,0000 zł
Asseco Business Solutions SA (ABS)

Wyniki finansowe - ASSECOBS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2008 IV Q 2008 I Q 2009 II Q 2009
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 35 108 53 594 40 745 37 656
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 4 569 10 666 7 107 4 944
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 4 920 11 099 7 519 5 236
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 2 915 8 950 6 042 4 159
Amortyzacja (tys. zł) 2 403 2 877 2 627 2 366
EBITDA (tys. zł) 6 972 13 543 9 734 7 310
Aktywa (tys. zł) 0 283 941 276 834 267 484
Kapitał własny (tys. zł)* 0 250 980 257 022 247 139
Liczba akcji (tys. szt.) 33 418,193 33 418,193 33 418,193 33 418,193
Zysk na akcję (zł) 0,087 0,268 0,181 0,124
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,000 7,510 7,691 7,395
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej