pb.pl
30,8000 zł
0,00% 0,0000 zł
Asseco Business Solutions SA (ABS)

Wyniki finansowe - ASSECOBS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2007 IV Q 2007 I Q 2008 II Q 2008
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 27 180 46 201 42 238 37 568
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 2 239 8 541 8 449 4 885
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 199 8 615 8 641 5 088
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 2 199 6 976 6 995 3 074
Amortyzacja (tys. zł) 1 622 1 613 2 293 2 358
EBITDA (tys. zł) 3 861 10 154 10 742 7 243
Aktywa (tys. zł) 0 215 306 208 082 261 348
Kapitał własny (tys. zł)* 0 171 043 178 039 237 981
Liczba akcji (tys. szt.) 23 013,914 28 613,914 28 613,914 33 418,193
Zysk na akcję (zł) 0,096 0,244 0,244 0,092
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,000 5,978 6,222 7,121
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej