pb.pl
29,8000 zł
0,00% 0,0000 zł
Asseco Business Solutions SA (ABS)

Wyniki finansowe - ASSECOBS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2006 I Q 2007 II Q 2007
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 9 370 7 285 14 439
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 573 538 3 401
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 068 847 3 438
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 336 847 2 606
Amortyzacja (tys. zł) 0 638 966
EBITDA (tys. zł) 573 1 176 4 367
Aktywa (tys. zł) 42 491 71 052 0
Kapitał własny (tys. zł)* 35 166 36 013 0
Liczba akcji (tys. szt.) 23 013,914 23 013,914 23 013,914
Zysk na akcję (zł) 0,058 0,037 0,113
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,528 1,565 0,000
Raport zbadany przez audytora N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej