pb.pl
0,5000 zł
0,00% 0,0000 zł
Platynowe Inwestycje S.A. (PIW)

Wyniki finansowe - PLATYNINW

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 51 41 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -19 -95 -870 77
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -18 -103 -870 76
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -29 -34 -871 76
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 0
EBITDA (tys. zł) -19 -95 -870 77
Aktywa (tys. zł) 4 306 1 905 1 142 1 023
Kapitał własny (tys. zł)* 4 063 1 785 914 990
Liczba akcji (tys. szt.) 22 022,222 15 580,391 15 580,391 15 580,391
Zysk na akcję (zł) -0,001 -0,002 -0,056 0,005
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,184 0,115 0,059 0,064
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej