pb.pl
0,5460 zł
14,23% 0,0680 zł
Platynowe Inwestycje S.A. (PIW)

Wyniki finansowe - PLATYNINW

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 55 51 41 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -22 -19 -95 -870
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -18 -18 -103 -870
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -26 -29 -34 -871
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 0
EBITDA (tys. zł) -22 -19 -95 -870
Aktywa (tys. zł) 4 514 4 306 1 905 1 142
Kapitał własny (tys. zł)* 4 105 4 063 1 785 914
Liczba akcji (tys. szt.) 22 022,222 22 022,222 15 580,391 15 580,391
Zysk na akcję (zł) -0,001 -0,001 -0,002 -0,056
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,186 0,184 0,115 0,059
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej