pb.pl
0,1500 zł
0,33% 0,0005 zł
Merlin Group SA (MRG)

Wyniki finansowe - MERLINGRP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 33 204 18 277 11 077 16 049
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -9 464 -3 785 -4 324 -3 223
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -10 959 -4 820 -5 266 -16 771
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -14 708 -4 900 -5 400 -16 700
Amortyzacja (tys. zł) 3 352 1 328 541 -252
EBITDA (tys. zł) -6 112 -2 457 -3 783 -3 475
Aktywa (tys. zł) 121 409 110 395 108 646 51 431
Kapitał własny (tys. zł)* 10 202 18 504 13 103 -597
Liczba akcji (tys. szt.) 89 776,085 89 776,085 175 786,085 175 786,085
Zysk na akcję (zł) -0,164 -0,055 -0,031 -0,095
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,114 0,206 0,075 -0,003
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej