pb.pl
0,1550 zł
-10,92% -0,0190 zł
Merlin Group SA (MRG)

Wyniki finansowe - MERLINGRP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 15 717 10 008 9 529 10 294
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -2 270 -3 055 -4 097 -4 295
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -2 786 -3 497 -5 173 -5 131
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -2 786 -3 497 -5 190 -5 121
Amortyzacja (tys. zł) 349 375 346 223
EBITDA (tys. zł) -1 921 -2 680 -3 751 -4 072
Aktywa (tys. zł) 117 185 125 296 114 444 113 689
Kapitał własny (tys. zł)* 36 718 42 359 28 969 24 908
Liczba akcji (tys. szt.) 89 776,085 89 776,085 89 776,085 89 776,085
Zysk na akcję (zł) -0,031 -0,039 -0,058 -0,057
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,409 0,472 0,323 0,277
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej