pb.pl
0,1550 zł
-0,64% -0,0010 zł
Merlin Group SA (MRG)

Wyniki finansowe - MERLINGRP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 18 027 7 028 8 025 9 132
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -9 429 -2 438 -3 271 -1 496
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -9 537 -2 484 -3 342 -3 719
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -9 537 -2 484 -3 342 -3 719
Amortyzacja (tys. zł) 229 124 265 287
EBITDA (tys. zł) -9 200 -2 314 -3 006 -1 209
Aktywa (tys. zł) 27 220 32 808 32 406 105 828
Kapitał własny (tys. zł)* 19 852 17 028 18 673 11 474
Liczba akcji (tys. szt.) 1 460,000 41 460,000 54 835,225 54 835,225
Zysk na akcję (zł) -6,532 -0,060 -0,061 -0,068
Wartość księgowa na akcję (zł) 13,597 0,411 0,341 0,209
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej