pb.pl
0,1450 zł
-3,01% -0,0045 zł
Merlin Group SA (MRG)

Wyniki finansowe - MERLINGRP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016 III Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 -16 -16 -54
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 -23 -17 -61
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 -23 -17 -61
Amortyzacja (tys. zł) 0 1 1 1
EBITDA (tys. zł) 0 -15 -15 -53
Aktywa (tys. zł) 3 653 3 879 3 656 3 617
Kapitał własny (tys. zł)* 3 242 3 444 3 202 3 141
Liczba akcji (tys. szt.) 1 460,000 1 460,000 1 460,000 1 460,000
Zysk na akcję (zł) 0,000 -0,016 -0,012 -0,042
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,221 2,359 2,193 2,151
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej