pb.pl
0,1350 zł
0,00% 0,0000 zł
Merlin Group SA (MRG)

Wyniki finansowe - MERLINGRP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2013 III Q 2013 IV Q 2013 I Q 2014
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 2 668 1 240 3 819 326
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -113 -115 -1 641 -17
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -147 -118 -1 626 -9
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -146 -118 -2 131 -9
Amortyzacja (tys. zł) 0 6 25 27
EBITDA (tys. zł) -113 -109 -1 616 10
Aktywa (tys. zł) 8 744 6 355 8 576 7 514
Kapitał własny (tys. zł)* 4 754 4 402 3 350 3 383
Liczba akcji (tys. szt.) 1 460,000 1 460,000 1 460,000 1 460,000
Zysk na akcję (zł) -0,100 -0,081 -1,460 -0,006
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,256 3,015 2,294 2,317
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej