pb.pl
0,1350 zł
0,00% 0,0000 zł
Merlin Group SA (MRG)

Wyniki finansowe - MERLINGRP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2012 III Q 2012 IV Q 2012 I Q 2013
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 4 500 3 895 4 420 2 995
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 906 95 601 262
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 867 83 619 250
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 772 60 500 196
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 111
EBITDA (tys. zł) 906 95 601 373
Aktywa (tys. zł) 10 930 12 238 11 926 11 194
Kapitał własny (tys. zł)* 3 268 3 387 3 897 3 554
Liczba akcji (tys. szt.) 1 350,000 1 350,000 1 350,000 1 350,000
Zysk na akcję (zł) 0,572 0,044 0,370 0,145
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,421 2,509 2,886 2,632
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej