pb.pl
0,1350 zł
-3,57% -0,0050 zł
Merlin Group SA (MRG)

Wyniki finansowe - MERLINGRP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2011 I Q 2012
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 3 144
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 350
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 349
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 280
Amortyzacja (tys. zł) 0 0
EBITDA (tys. zł) 0 350
Aktywa (tys. zł) 5 738 5 453
Kapitał własny (tys. zł)* 925 1 081
Liczba akcji (tys. szt.) 1 350,000 1 350,000
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,207
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,685 0,801
Raport zbadany przez audytora N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej