pb.pl
0,4900 zł
-7,55% -0,0400 zł
iAlbatros Group SA (IAG)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - IALBGR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 669 553 443 402
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -804 -110 -82 82
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -5 056 -110 -8 155 85
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -1 432 -109 -8 156 85
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 0
EBITDA (tys. zł) -804 -110 -82 82
Aktywa (tys. zł) 1 169 4 314 1 142 1 300
Kapitał własny (tys. zł)* -270 115 -270 223 -271 516 -271 431
Liczba akcji (tys. szt.) 11 635,281 11 635,281 11 635,281 11 635,281
Zysk na akcję (zł) -0,123 -0,009 -0,701 0,007
Wartość księgowa na akcję (zł) -23,215 -23,224 -23,336 -23,328
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej