pb.pl
0,5500 zł
-5,17% -0,0300 zł
iAlbatros Group SA (IAG)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - IALBGR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2008 IV Q 2008 I Q 2009
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 2 444 4 786
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 0 -362
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 544 -300
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 364 -329
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 81
EBITDA (tys. zł) 0 0 -281
Aktywa (tys. zł) 12 044 12 045 11 197
Kapitał własny (tys. zł)* 7 526 7 526 7 340
Liczba akcji (tys. szt.) 5 000,000 5 000,000 5 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,073 -0,066
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,505 1,505 1,468
Raport zbadany przez audytora N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej