pb.pl
0,4900 zł
-7,55% -0,0400 zł
iAlbatros Group SA (IAG)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - IALBGR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 2 392 2 645 2 919 276
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 17 635 -538 -1 719 96
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 217 787 -71 -1 937 -251 270
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 217 794 -92 -4 960 -251 270
Amortyzacja (tys. zł) 159 131 310 0
EBITDA (tys. zł) 17 794 -407 -1 409 96
Aktywa (tys. zł) 13 173 12 928 12 527 2 905
Kapitał własny (tys. zł)* -12 362 -12 453 -17 412 -268 683
Liczba akcji (tys. szt.) 11 635,281 11 635,281 11 635,281 11 635,281
Zysk na akcję (zł) 18,718 -0,008 -0,426 -21,596
Wartość księgowa na akcję (zł) -1,062 -1,070 -1,496 -23,092
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej