pb.pl
0,4900 zł
-7,55% -0,0400 zł
iAlbatros Group SA (IAG)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - IALBGR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 2 176 2 227 2 930 2 894
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 4 969 -3 437 -425 -517
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 6 556 -2 094 -231 165 -526
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 6 775 -2 080 -231 278 -533
Amortyzacja (tys. zł) 144 -364 643 229
EBITDA (tys. zł) 5 113 -3 801 218 -288
Aktywa (tys. zł) 22 762 20 203 10 620 11 079
Kapitał własny (tys. zł)* 3 736 1 656 -229 622 -230 155
Liczba akcji (tys. szt.) 11 635,281 11 635,281 11 635,281 11 635,281
Zysk na akcję (zł) 0,582 -0,179 -19,877 -0,046
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,321 0,142 -19,735 -19,781
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej