pb.pl
0,2500 zł
-2,34% -0,0060 zł
iAlbatros Group SA (IAG)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - IALBGR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 2 353 2 976 2 176 2 227
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -10 931 -946 4 969 -3 437
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -16 249 129 539 6 556 -2 094
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -35 443 111 373 6 775 -2 080
Amortyzacja (tys. zł) 649 219 144 -364
EBITDA (tys. zł) -10 282 -727 5 113 -3 801
Aktywa (tys. zł) 80 657 57 006 22 762 20 203
Kapitał własny (tys. zł)* 30 763 -3 040 3 736 1 656
Liczba akcji (tys. szt.) 11 662,677 11 635,281 11 635,281 11 635,281
Zysk na akcję (zł) -3,039 9,572 0,582 -0,179
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,638 -0,261 0,321 0,142
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej