pb.pl
0,2500 zł
-2,34% -0,0060 zł
iAlbatros Group SA (IAG)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - IALBGR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016 III Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 49 560 45 020 -37 135 2 891
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -2 370 5 717 -10 021 -408
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 45 032 3 749 -7 723 -2 561
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 44 196 3 749 3 691 -127
Amortyzacja (tys. zł) 4 030 0 0 -896
EBITDA (tys. zł) 1 660 5 717 -10 021 -1 304
Aktywa (tys. zł) 164 468 180 695 160 094 109 616
Kapitał własny (tys. zł)* 99 292 102 672 106 395 66 268
Liczba akcji (tys. szt.) 11 662,677 11 662,677 11 662,677 11 662,677
Zysk na akcję (zł) 3,790 0,321 0,316 -0,011
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,514 8,803 9,123 5,682
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej