pb.pl
0,4900 zł
-7,55% -0,0400 zł
iAlbatros Group SA (IAG)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - IALBGR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2016 III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) -37 135 2 891 2 353 2 976
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -10 021 -408 -10 931 -946
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -7 723 -2 561 -16 249 129 539
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 3 691 -127 -35 443 111 373
Amortyzacja (tys. zł) 0 -896 649 219
EBITDA (tys. zł) -10 021 -1 304 -10 282 -727
Aktywa (tys. zł) 160 094 109 616 80 657 57 006
Kapitał własny (tys. zł)* 106 395 66 268 30 763 -3 040
Liczba akcji (tys. szt.) 11 662,677 11 662,677 11 662,677 11 635,281
Zysk na akcję (zł) 0,316 -0,011 -3,039 9,572
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,123 5,682 2,638 -0,261
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej