pb.pl
0,3680 zł
2,22% 0,0080 zł
iAlbatros Group SA (IAG)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - IALBGR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2015 III Q 2015 IV Q 2015 I Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 36 619 30 477 49 560 45 020
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -759 559 -2 370 5 717
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -551 -33 45 032 3 749
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 2 856 2 868 44 196 3 749
Amortyzacja (tys. zł) 609 -1 206 4 030 0
EBITDA (tys. zł) -150 -647 1 660 5 717
Aktywa (tys. zł) 155 164 175 723 164 468 180 695
Kapitał własny (tys. zł)* 75 148 77 158 99 292 102 672
Liczba akcji (tys. szt.) 11 308,323 11 308,323 11 662,677 11 662,677
Zysk na akcję (zł) 0,253 0,254 3,790 0,321
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,645 6,823 8,514 8,803
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej