pb.pl
0,2800 zł
0,00% 0,0000 zł
Agtes S.A. (AGS)

Informacje o spółce - AGTES

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Przedmiotem działalności Agtes SA są: realizacja analiz i projektów audytorskich w zakresie bezpieczeństwa instytucjonalnego, ochrony informacji niejawnych i biznesowych, projektowanie i wdrażanie systemowych i technicznych rozwiązań ochrony obiektów, bezpieczeństwa teleinformatycznego, ochrony informacji niejawnych i biznesowych oraz realizacja dostaw sprzętu technicznego dla wojska, policji, straży granicznej, służby celnej oraz innych służb związanych z bezpieczeństwem państwa.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Złota 61
Kod: 00-819
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 5500936
Fax: +48 22 5500937
Internet: www.agtes.com.pl
Email: agtes@agtes.com.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Agtes SA
Prezes: Andria Kaliberd
Sektor: usługi dla przedsiębiorstw
EKD: działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
Liczba akcji: 6 350 000
Zatrudnienie:
  • (r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: Eksperci Finansowo-Księgowi sp. z o.o.
NIP: 5213226400
KRS: 0000430838
EKD: 46,18
Ticker GPW: AGS
ISIN: PLAGTES00017

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 1 778 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 6 350 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 433 929
Liczba głosów na WZA: 6 350 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 53,92%
Kapitał akcyjny: 635 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 433 929
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 53,96%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 46,08%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Andria Kaliberd 2 233 631 (35,17%) 2 233 631 (35,20%) 2015-09-10 -
Zoukuma Ltd. 478 500 (7,53%) 478 500 (7,54%) 2015-02-20 -
Dmochowski Jerzy 390 000 (6,14%) 390 000 (6,14%) 2014-04-10 -
porozumienie akcjonariuszy Jarosław Sosiński i Robert Śleszyński 326 280 (5,00%) 326 280 (5,00%) 2015-04-24 ERP, BMI, PLJ, BDL, TRI, HWE, TOA, INT,
Agtes SA 5 518 (0,08%) 5 518 (0,08%) 2015-01-30 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykluczenie akcji z obrotu 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-11-18
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2012-08-06 2 500 000
250 000,00
0,10 0,10 2 500 000
250 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-04-10
2012-08-24
seria B - subskrypcja prywatna 2012-09-27 2 500 000
5 000 000,00
0,10 2,00 5 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-04-10
2012-11-19
seria C - subskrypcja prywatna 2012-11-09 5 334 000
5 334 000,00
0,10 1,00 10 334 000
1 033 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-11-19
seria D - subskrypcja prywatna 2012-12-18 7 750 000
775 000,00
0,10 0,10 18 084 000
1 808 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-12-27
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii C i D 2013-05-08 -13 084 000
0,00
0,10 0,00 5 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-09-27
seria E - subskrypcja prywatna emisja nie doszła do skutku 2013-05-29 1 250 000
0,00
0,10 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - subskrypcja prywatna 2013-11-19 1 350 000
5 062 500,00
0,10 3,75 6 350 000
635 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-04-10
2014-01-14

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Andria Kaliberd Prezes Zarządu 2015-09-15 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Rybarczyk Adam Członek RN 2015-09-14 -
Kalinowski Michał Członek RN 2015-09-14 -
Dobroliński Patryk Członek RN 2015-09-14 -
Raube Romuald Członek RN 2015-09-14 -
Skarżycki Bogusław Członek RN 2015-09-14 -