pb.pl
0,3600 zł
28,57% 0,0800 zł
Modern Commerce SA (MCE)

Informacje o spółce - MODERNCOM

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa skupia podmioty działające w branży e-commerce. Najważniejszą platformą są zlotewyprzedaze.pl, która prowadzi działalność jako internetowy klub zakupowy, którego członkom oferowane są produkty w tym znanych światowych marek oraz popularnych projektantów w atrakcyjnych cenach.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Mikołaja Kopernika nr 5, lok. 7
Kod: 00-367
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 2131865
Fax: +48 22 3548601
Internet: www.moderncommercesa.pl
Email: biuro@moderncommercesa.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Modern Commerce SA
Prezes: Wymiatał Waldemar
Sektor: handel internetowy
EKD: działalność związana z oprogramowaniem
Liczba akcji: 117 335 420
Zatrudnienie:
  • 0 (2018r.) - spółka
  • 20 (2015r.) - grupa
Audytor: WBS Audyt s. z o.o.
NIP: 5222909794
KRS: 0000354814
EKD: 62,01
Ticker GPW: MCE
ISIN: PLAIRMK00017

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 32 853 917,6 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 117 335 420 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 98 908 113
Liczba głosów na WZA: 117 335 420 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 84,29%
Kapitał akcyjny: 11 733 542,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 98 908 113
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 84,29%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 15,71%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Mirallia Holdco SA porozumienie 33 852 114 (28,85%) 33 852 114 (28,85%) 2015-11-26 -
Probatus sp. z o.o. 31 367 361 (26,73%) 31 367 361 (26,73%) 2018-01-31 -
Deluco s.a.r.l. porozumienie; NWZ 17 464 628 (14,88%) 17 464 628 (14,88%) 2018-03-28 -
Michnicki Marcin 9 130 000 (7,78%) 9 130 000 (7,78%) 2018-01-31 -
Pekao Alliance TFI SA ZWZ 7 094 010 (6,05%) 7 094 010 (6,05%) 2019-06-28 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2010-04-06 150 000
150 000,00
1,00 1,00 150 000
150 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-05-27
split 1:10 2010-06-29 152 251
0,00
1,00 0,00 1 500 000
150 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-09-14
seria B - subskrypcja prywatna 2010-06-29 152 251
15 225,10
0,10 0,10 1 652 251
165 225,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-09-14
seria C - subskrypcja prywatna 2011-03-14 5 000
500,00
0,10 0,10 1 657 251
165 725,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-07-25
seria D - subskrypcja prywatna 2011-03-14 120 000
12 000,00
0,10 0,10 1 777 251
177 725,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-07-25
seria E - subskrypcja prywatna 2012-01-25 300 000
30 000,00
0,10 0,10 2 077 251
207 725,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-05-10
zmiana firmy z Air Market SA na Speed Up Venture Capital Group SA 2013-04-08 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - subskrypcja prywatna uchylona 2013-04-08 1 700 000
170 000,00
0,10 0,10 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - za obligacje zamienne uchylona 2013-04-08 3 554 502
355 450,20
0,10 0,10 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja prywatna uchylona 2013-04-08 13 300 000
1 330 000,00
0,10 0,10 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria I - subskrypcja prywatna 2015-10-28 101 758 169
20 351 633,80
0,10 0,20 103 835 420
10 383 542,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-12-18
zmiana firmy z Air Market SA na Modern Commerce SA 2016-03-15 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-08-12
seria K - subskrypcja prywatna 2017-02-27 13 500 000
1 350 000,00
0,10 0,10 117 335 420
11 733 542,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-07-18

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Wymiatał Waldemar Prezes Zarządu 2012-10-03 -
Michnicki Marcin Członek Zarządu 2018-04-10 GWARANT - Wiceprzewodniczący RN
HOOPLAPL - Członek RN

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Derlatka Piotr Przewodniczący RN 2012-10-03 BACD - Sekretarz RN
DSS - Członek RN
Piasecki Tomasz Członek RN 2014-09-29 -
Leszczyński Grzegorz Członek RN 2014-09-29 IDM - Prezes Zarządu
ELECTUS - Przewodniczący RN
EFH - Przewodniczący RN
CIGAMES - Członek RN
BACD - Członek RN
Michnicka, Magda Maria Członek RN 2015-10-28 -
Stachyra, Piotr Andrzej Członek RN 2015-10-28 -
Gułajska Ewa Członek RN 2016-03-16 -
Cynowski Marek Członek RN 2016-09-14 -
Delachaux Christophe Członek RN 2017-02-27 -
Heusdens Stephan Członek RN 2017-02-27 -
Dąbrowski Marek Członek RN 2017-02-27 -
Gułajska Agnieszka Członek RN 2018-03-28 -