pb.pl
44,6000 zł
3,24% 1,4000 zł
Alumetal S.A. (AML)

Informacje o spółce - ALUMETAL

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa to producent wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych, zaliczany do największych w Europie. Oprócz stopów wtórnych Grupa specjalizuje się w produkcji stopów wstępnych tzw. zapraw aluminiowych, aluminium do odtleniania stali oraz w ramach działalności Spółki T+S - topników i soli. Odbiorcami produktów w ponad 90% jest przemysł motoryzacyjny.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Kościuszki 111
Kod: 32-650
Miejscowość: Kęty
Kraj: Polska
Telefon: +48 33 4707100
Fax: +48 33 4707101
Internet: www.alumetal.pl
Email: alumetal@alumetal.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Alumetal SA
Prezes: Drzyżdżyk Agnieszka
Sektor: hutnictwo metali nieżelaznych
EKD: działalność firm centralnych (head office) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych
Liczba akcji: 15 479 493
Zatrudnienie:
  • 60 (2018r.) - spółka
  • 700 (2018r.) - grupa
Audytor: Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp.k.
NIP: 5492040001
KRS: 0000177577
EKD: 70,10
Ticker GPW: AML
ISIN: PLALMTL00023

Pozostałe spółki z sektora

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 690 385 387,8 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 15 479 493 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 10 201 374
Liczba głosów na WZA: 15 479 493 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 65,88%
Kapitał akcyjny: 1 547 949,30 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 10 201 374
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 65,88%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 34,12%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Stulgis Grzegorz bezpośrednio i poprzez Ipo 30 FIZAN A/S 5 108 231 (33,00%) 5 108 231 (33,00%) 2017-10-12 -
Aviva OFE portfel 1 690 112 (10,91%) 1 690 112 (10,91%) 2018-12-31 ABG, NFT, KST, PEP, DOM, DCR, ALR, AMB, AMC, ARH, ABS, ASE, BDX, ECH, ELT, ERB, SKA, FTE, FMF, FRO, ING, CAR, KGH, MWT, NWG, OVO, NVA, PGO, PKN, PKO, RMK, SNK, SWG, SON, STF, TAR, KGN, INL, HRS, ADV, UNI, PHN, WWL, PKP, KRU, GTC, MIL, LVC, KTY, WPL, CCC, ACP, DVL, ABE, APT,
NN OFE portfel 1 521 510 (9,82%) 1 521 510 (9,82%) 2018-12-31 NFT, CDC, MNI, PFL, BTM, QMK, PEP, CIE, VRG, DCR, AGO, ALR, AMC, EAT, ART, ACP, ATD, ATG, PEO, BFT, BRS, BAH, BDX, CCC, CMP, EMT, ENT, ERB, FTE, FRO, GKI, INP, CAR, IZB, KGH, DVL, LEN, LBT, LVC, MGT, MVP, MPH, MDG, MNC, MCR, NWG, 08N, PGO, PKP, PND, PWX, POZ, QRS, RDL, RBW, RWL, SNK, SWG, STL, TAR, TIM, TOR, TRN, WWL, ZMT, ZEP, HRS, PKO, ATR, ACG, UNI, PKN, LTX, PSW, PBX, FMF, MAB, LRQ, KRU, CMR, APR, PZU, MIL, KTY, RVU, SKA, SLV, PRT, SGN, BBD, ATT, TPE, ORB, KGL, SPL, BKM, ECH, PLY, RON, ABE, MON,
PTE Aegon SA Aegon OFE 956 216 (6,18%) 956 216 (6,18%) 2018-12-31 DVL, FRO, EMT, IZS, MLG, KTY, KGN, ABE,
PZU OFE Złota Jesień portfel 925 305 (5,97%) 925 305 (5,97%) 2018-12-31 SPN, WLC_1, DCR, AGO, ENE, ELB, IPL, IPE, DVL, MNC, MCR, MSP, NET, NWG, PRM, RMK, SNK, VRG, OTM, KGN, ZEP, KRU, APR, MIL, KTY, OBL, TRK, GTC, MDG, MSW, ABE, PCE,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria B - subskrypcja prywatna 150 744
0,00
1,00 0,00 1 130 801
1 130 801,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-06-17

2014-07-17
seria C - subskrypcja prywatna 376 943
0,00
1,00 0,00 1 507 744
1 507 744,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-06-17

2014-07-17
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2003-09-05 980 057
980 057,00
1,00 1,00 980 057
980 057,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-06-17
2003-10-28
2014-07-17
split 1:10 2014-03-26 0
0,00
0,10 0,00 15 077 440
1 507 744,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-05-28
seria F - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii C 2014-05-28 100 513
2 990 261,75
0,10 29,75 15 479 493
1 547 949,30
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-09-18
seria E - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii B 2014-05-28 150 770
0,00
0,10 0,00 15 378 980
1 537 898,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-07-20
2016-07-20
seria D - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A 2014-05-28 150 770
0,00
0,10 0,00 15 228 210
1 522 821,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-04-29
2015-06-01
seria I - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne 2017-05-16 154 794
8 875 887,96
0,10 57,34 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii D 2017-11-07 154 794
7 522 988,40
0,10 48,60 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii E 2017-11-07 154 794
7 522 988,40
0,10 48,60 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria I - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii F 2017-11-07 154 794
7 522 988,40
0,10 48,60 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-06-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,08 zł
2019-06-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,08 zł
2018-08-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,92 zł
2018-06-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,92 zł
2017-06-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,92 zł
2017-05-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,92 zł
2016-06-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,55 zł
2016-05-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,55 zł
2015-06-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,95 zł
2015-04-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,95 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Drzyżdżyk Agnieszka Prezes Zarządu 2017-10-10 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Stulgis Grzegorz Przewodniczący RN 2015-04-13 K2INTERN - Członek RN
STOMIL_S - Członek RN
Bijlhouwer Frans Członek RN 2015-04-13 -
Wnorowski Michał Członek RN 2018-05-23 ARMATURA - Członek RN
ARTERIA - Członek RN
VOXEL - Członek RN
MEDICALG - Członek RN
DEVELIA - Członek RN
Małyska Paweł Członek RN 2018-05-23 DEVELIA - Członek RN
AMICA - Członek RN
ATENDE - Członek RN
Adamczyk Szymon Członek RN 2018-10-03 FEERUM - Członek RN
TORPOL - Członek RN