pb.pl
38,5000 zł
0,26% 0,1000 zł
Alumetal S.A. (AML)

Informacje o spółce - ALUMETAL

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa to producent wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych, zaliczany do największych w Europie. Oprócz stopów wtórnych Grupa specjalizuje się w produkcji stopów wstępnych tzw. zapraw aluminiowych, aluminium do odtleniania stali oraz w ramach działalności Spółki T+S - topników i soli. Odbiorcami produktów w ponad 90% jest przemysł motoryzacyjny.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Kościuszki 111
Kod: 32-650
Miejscowość: Kęty
Kraj: Polska
Telefon: +48 33 4707100
Fax: +48 33 4707101
Internet: www.alumetal.pl
Email: alumetal@alumetal.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Alumetal SA
Prezes: Drzyżdżyk Agnieszka
Sektor: hutnictwo metali nieżelaznych
EKD: działalność firm centralnych (head office) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych
Liczba akcji: 15 479 493
Zatrudnienie:
  • 60 (2018r.) - spółka
  • 700 (2018r.) - grupa
Audytor: Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp.k.
NIP: 5492040001
KRS: 0000177577
EKD: 70,10
Ticker GPW: AML
ISIN: PLALMTL00023

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 597 508 429,8 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 15 479 493 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 10 032 675
Liczba głosów na WZA: 15 479 493 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 64,80%
Kapitał akcyjny: 1 547 949,30 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 10 032 675
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 64,80%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 35,20%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Stulgis Grzegorz bezpośrednio i poprzez Ipo 30 FIZAN A/S 5 108 231 (33,00%) 5 108 231 (33,00%) 2017-10-12 -
Aviva OFE Aviva Santander 1 521 413 (9,83%) 1 521 413 (9,83%) 2020-06-04 ABG, NFT, PEP, DCR, ALR, AMB, AMC, ABS, ASE, BDX, ECH, ELT, ERB, SKA, FTE, FMF, FRO, KGH, MWT, NWG, OVO, NVA, PGO, PKN, PKO, RMK, SNK, SWG, SON, STF, TAR, KGN, ADV, UNI, WWL, PKP, GTC, LVC, PHN, DVL, KRU, ACP, MIL, PEO, ABE, ING, KTY, DOM, HRS, CIE, WPL, CAR, CCC, ARH, APT,
NN OFE portfel 1 521 510 (9,82%) 1 521 510 (9,82%) 2018-12-31 NFT, CDC, MNI, PFL, BTM, QMK, PEP, CIE, DCR, AGO, AMC, ART, ATD, ATG, BRS, CMP, ENT, ERB, FTE, FRO, GKI, INP, CAR, IZB, KGH, DVL, LEN, LBT, LVC, MGT, MVP, MPH, MNC, MCR, NWG, 08N, PGO, PWX, QRS, RDL, RWL, SNK, SWG, TAR, TIM, TRN, WWL, ZMT, ZEP, PKO, ATR, PKN, LTX, PBX, CMR, APR, PZU, MIL, RVU, PRT, SGN, BBD, ATT, TPE, ECH, RON, EAT, MAB, VRG, RBW, UNI, KRU, ABE, ACG, BFT, KTY, MDG, LRQ, HRS, ALR, PEO, PSW, ACP, PLY, PKP, KGL, POZ, SKA, BKM, SLV, BDX, SPL, FMF, MON, TOR,
PTE Aegon SA Aegon OFE 956 216 (6,18%) 956 216 (6,18%) 2018-12-31 FRO, MLG, KGN, ABE, KTY,
PZU OFE Złota Jesień portfel 925 305 (5,97%) 925 305 (5,97%) 2018-12-31 SPN, WLC_1, DCR, AGO, ENE, IPL, IPE, DVL, MCR, MSP, NET, NWG, PRM, RMK, SNK, OTM, KGN, ZEP, MIL, TRK, GTC, MSW, PCE, KRU, ABE, KTY, MDG, MNC, APR, OBL, VRG,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria B - subskrypcja prywatna 150 744
0,00
1,00 0,00 1 130 801
1 130 801,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-06-17

2014-07-17
seria C - subskrypcja prywatna 376 943
0,00
1,00 0,00 1 507 744
1 507 744,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-06-17

2014-07-17
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2003-09-05 980 057
980 057,00
1,00 1,00 980 057
980 057,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-06-17
2003-10-28
2014-07-17
split 1:10 2014-03-26 0
0,00
0,10 0,00 15 077 440
1 507 744,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-05-28
seria F - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii C 2014-05-28 100 513
2 990 261,75
0,10 29,75 15 479 493
1 547 949,30
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-09-18
seria E - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii B 2014-05-28 150 770
0,00
0,10 0,00 15 378 980
1 537 898,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-07-20
2016-07-20
seria D - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A 2014-05-28 150 770
0,00
0,10 0,00 15 228 210
1 522 821,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-04-29
2015-06-01
seria I - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne 2017-05-16 154 794
8 875 887,96
0,10 57,34 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii D 2017-11-07 154 794
7 522 988,40
0,10 48,60 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii E 2017-11-07 154 794
7 522 988,40
0,10 48,60 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria I - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii F 2017-11-07 154 794
7 522 988,40
0,10 48,60 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-06-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,08 zł
2019-06-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,08 zł
2018-08-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,92 zł
2018-06-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,92 zł
2017-06-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,92 zł
2017-05-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,92 zł
2016-06-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,55 zł
2016-05-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,55 zł
2015-06-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,95 zł
2015-04-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,95 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Drzyżdżyk Agnieszka Prezes Zarządu 2017-10-10 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Bijlhouwer Frans Członek RN 2015-04-13 -
Wnorowski Michał Członek RN 2018-05-23 ARMATURA - Członek RN
EMC - Członek RN
ARTERIA - Członek RN
VOXEL - Członek RN
MEDICALG - Członek RN
DEVELIA - Członek RN
Ślązak Emil Członek RN 2015-04-13 BOS - Prezes Zarządu
Małyska Paweł Członek RN 2018-05-23 DEVELIA - Członek RN
AMICA - Członek RN
ATENDE - Członek RN
Pasiewicz Tomasz Członek RN 2015-04-13 S4E - Członek RN
Adamczyk Szymon Członek RN 2018-10-03 FEERUM - Sekretarz RN
TORPOL - Członek RN