pb.pl
37,4000 zł
1,36% 0,5000 zł
Alumetal S.A. (AML)

Wyniki finansowe - ALUMETAL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 450 383 416 309 360 305 406 431
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 32 241 21 380 14 583 16 318
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 30 397 21 444 15 823 16 909
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 24 992 20 194 3 647 15 022
Amortyzacja (tys. zł) 7 570 7 616 7 796 8 437
EBITDA (tys. zł) 39 811 28 996 22 379 24 755
Aktywa (tys. zł) 920 069 874 411 865 757 859 189
Kapitał własny (tys. zł)* 508 698 528 711 533 745 549 196
Liczba akcji (tys. szt.) 15 479,493 15 479,493 15 479,493 15 479,493
Zysk na akcję (zł) 1,615 1,305 0,236 0,970
Wartość księgowa na akcję (zł) 32,863 34,156 34,481 35,479
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej