pb.pl
46,4000 zł
-0,64% -0,3000 zł
Alumetal S.A. (AML)

Wyniki finansowe - ALUMETAL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 428 343 450 383 416 309 360 305
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 22 637 32 241 21 380 14 583
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 22 882 30 397 21 444 15 823
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 25 513 24 992 20 194 3 647
Amortyzacja (tys. zł) 7 559 7 570 7 616 7 796
EBITDA (tys. zł) 30 196 39 811 28 996 22 379
Aktywa (tys. zł) 866 428 920 069 874 411 865 757
Kapitał własny (tys. zł)* 529 705 508 698 528 711 533 745
Liczba akcji (tys. szt.) 15 479,493 15 479,493 15 479,493 15 479,493
Zysk na akcję (zł) 1,648 1,615 1,305 0,236
Wartość księgowa na akcję (zł) 34,220 32,863 34,156 34,481
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej