pb.pl
38,8000 zł
1,04% 0,4000 zł
Alumetal S.A. (AML)

Wyniki finansowe - ALUMETAL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 367 820 309 051 300 507 322 093
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 17 725 14 678 14 649 18 065
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 16 638 13 162 15 405 15 150
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 13 150 10 133 12 145 11 753
Amortyzacja (tys. zł) 7 479 7 972 8 190 8 017
EBITDA (tys. zł) 25 204 22 650 22 839 26 082
Aktywa (tys. zł) 779 762 784 827 765 943 880 447
Kapitał własny (tys. zł)* 498 018 508 241 519 793 531 084
Liczba akcji (tys. szt.) 15 479,493 15 479,493 15 479,493 15 479,493
Zysk na akcję (zł) 0,850 0,655 0,785 0,759
Wartość księgowa na akcję (zł) 32,173 32,833 33,579 34,309
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej