pb.pl
44,6000 zł
3,24% 1,4000 zł
Alumetal S.A. (AML)

Wyniki finansowe - ALUMETAL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 360 305 406 431 367 820 309 051
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 14 583 16 318 17 725 14 678
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 15 823 16 909 16 638 13 162
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 3 647 15 022 13 150 10 133
Amortyzacja (tys. zł) 7 796 8 437 7 479 7 972
EBITDA (tys. zł) 22 379 24 755 25 204 22 650
Aktywa (tys. zł) 865 757 859 189 779 762 784 827
Kapitał własny (tys. zł)* 533 745 549 196 498 018 508 241
Liczba akcji (tys. szt.) 15 479,493 15 479,493 15 479,493 15 479,493
Zysk na akcję (zł) 0,236 0,970 0,850 0,655
Wartość księgowa na akcję (zł) 34,481 35,479 32,173 32,833
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej