pb.pl
19,0000 zł
-5,00% -1,0000 zł
AMBRA SA (AMB)

Wyniki finansowe - AMBRA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016 III Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 168 711 74 626 93 995 96 585
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 31 739 -3 964 1 748 5 499
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 31 176 -4 513 871 5 600
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 22 350 -4 449 -395 2 578
Amortyzacja (tys. zł) 2 970 2 760 2 807 2 803
EBITDA (tys. zł) 34 709 -1 204 4 555 8 302
Aktywa (tys. zł) 509 258 396 824 411 759 422 616
Kapitał własny (tys. zł)* 243 375 239 374 240 295 242 148
Liczba akcji (tys. szt.) 25 206,644 25 206,644 25 206,644 25 206,644
Zysk na akcję (zł) 0,887 -0,177 -0,016 0,102
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,655 9,496 9,533 9,607
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej