pb.pl
0,1200 zł
-6,98% -0,0090 zł
Ark Royal SA (ARK)

Wyniki finansowe - ARKROYAL

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 40 20 45 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -18 6 9 -31
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -33 6 7 -32
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -33 6 7 -32
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 0
EBITDA (tys. zł) -18 6 9 -31
Aktywa (tys. zł) 103 128 165 85
Kapitał własny (tys. zł)* 20 26 33 1
Liczba akcji (tys. szt.) 15 600,000 15 600,000 15 600,000 15 600,000
Zysk na akcję (zł) -0,002 0,000 0,000 -0,002
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,001 0,002 0,002 0,000
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej