pb.pl
0,2900 zł
0,00% 0,0000 zł
Greeneco SA (GET)

Informacje o spółce - GREENECO

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Greeneco SA jest w trakcie przeprowadzania procesu restrukturyzacji. Działalność skupiona jest na realizacji podstawowych celów strategicznych, tj. zmniejszenia poziomu zadłużenia, restrukturyzacji, dokapitalizowania oraz przygotowania nowego obszaru działalności o rentowności pozwalającej na dalszy rozwój.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Wierzbowa 9/11
Kod: 00-094
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 2064410
Fax: +48 22 2064410
Internet: www.greenecosa.pl
Email: info@greenecotech.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Greeneco SA
Prezes: Pietrzak Rafał
Sektor: budownictwo - pozostałe
EKD: działalność w zakresie architektury
Liczba akcji: 10 747 029
Zatrudnienie:
  • 91 (2011r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: Grupa Gumułka-Audyt sp. z o.o.
NIP: 8992435856
KRS: 0000312421
EKD: 71,11
Ticker GPW: GET
ISIN: PLANTI000012

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 3 116 638,41 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 10 747 029 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 698 086
Liczba głosów na WZA: 15 252 029 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 52,98%
Kapitał akcyjny: 1 074 702,90 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 9 871 172
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 64,70%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 47,02%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
LinkwayBridge Ltd. poprzez Denfinal Ltd. 2 098 458 (19,52%) 4 196 916 (27,51%) 2012-12-27 -
Sagartama Invesments Ltd. 1 525 000 (14,18%) 1 525 000 (9,99%) 2013-03-21 -
Bużantowicz Marcin 750 750 (6,98%) 1 501 500 (9,84%) 2010-08-17 -
Krezus SA 661 939 (6,15%) 1 323 878 (8,68%) 2012-06-22 -
Twinlight Finance Ltd. 661 939 (6,15%) 1 323 878 (8,68%) 2013-10-10 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykluczenie akcji z obrotu 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


realizacja warrantów subskrypcyjnych seria F 2 000 000
0,00
0,10 0,00 10 747 029
1 074 702,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-02-25
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2008-08-05 4 505 000
450 500,00
0,10 0,10 4 505 000
450 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-08-28
seria B - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2008-08-05 500 000
50 000,00
0,10 0,10 5 005 000
500 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-12-04
2008-08-28
seria C - subskrypcja publiczna 2008-10-10 203 140
731 304,00
0,10 3,60 5 208 140
520 814,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-12-04
2009-03-20
2009-04-03
seria D - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2009-06-26 1 338 889
4 820 000,40
0,10 3,60 6 547 029
654 702,90
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-08-27
2009-09-24
seria E - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B 2011-04-28 2 200 000
0,00
0,10 0,00 8 747 029
874 702,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-07-29
2011-12-12
zmiana firmy z Anti SA na Green Eco Technology SA 2012-06-06 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-09-25
2012-09-06
seria F - Veyron sp. z o.o. za warranty subskrypcyjne serii A 2012-06-06 2 000 000
8 000 000,00
0,10 4,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Green Eco Technology SA na Greeneco SA 2013-02-25 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-03-08

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Pietrzak Rafał Prezes Zarządu 2012-12-19 AITON - Prezes Zarządu

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych