pb.pl
0,2900 zł
0,00% 0,0000 zł
Greeneco SA (GET)

Wyniki finansowe - GREENECO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2011 III Q 2011 IV Q 2011 I Q 2012
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 13 464 12 762 12 250 4 013
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -16 -1 481 961 -795
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -360 -1 650 686 -880
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -342 -1 665 368 -1 000
Amortyzacja (tys. zł) 411 364 391 344
EBITDA (tys. zł) 395 -1 117 1 352 -451
Aktywa (tys. zł) 24 559 25 495 19 015 13 885
Kapitał własny (tys. zł)* 2 241 1 792 1 279 279
Liczba akcji (tys. szt.) 6 547,029 8 747,029 8 747,029 8 747,029
Zysk na akcję (zł) -0,052 -0,190 0,042 -0,114
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,342 0,205 0,146 0,032
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej