pb.pl
26,0000 zł
-0,76% -0,2000 zł
APATOR SA (APT)

Wyniki finansowe - APATOR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 182 237 202 299 202 177 241 973
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 19 467 25 211 23 641 24 393
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 19 523 26 568 22 731 24 606
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 14 349 20 241 17 031 17 004
Amortyzacja (tys. zł) 10 037 10 339 10 560 10 860
EBITDA (tys. zł) 29 504 35 550 34 201 35 253
Aktywa (tys. zł) 828 524 842 284 837 730 839 752
Kapitał własny (tys. zł)* 465 513 458 800 472 013 474 103
Liczba akcji (tys. szt.) 33 107,028 33 107,028 33 107,028 33 107,028
Zysk na akcję (zł) 0,433 0,611 0,514 0,514
Wartość księgowa na akcję (zł) 14,061 13,858 14,257 14,320
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej