pb.pl
24,9000 zł
-0,40% -0,1000 zł
APATOR SA (APT)

Wyniki finansowe - APATOR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 202 299 202 177 241 973 212 479
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 25 211 23 641 24 393 21 619
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 26 568 22 731 24 606 21 827
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 20 241 17 031 17 004 15 210
Amortyzacja (tys. zł) 10 339 10 560 10 846 11 696
EBITDA (tys. zł) 35 550 34 201 35 239 33 315
Aktywa (tys. zł) 842 284 837 730 839 190 871 987
Kapitał własny (tys. zł)* 458 800 472 013 471 391 486 599
Liczba akcji (tys. szt.) 33 107,028 33 107,028 33 107,028 33 107,028
Zysk na akcję (zł) 0,611 0,514 0,514 0,459
Wartość księgowa na akcję (zł) 13,858 14,257 14,238 14,698
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej