pb.pl
10,4000 zł
-4,59% -0,5000 zł
Aplisens SA (APN)

Wyniki finansowe - APLISENS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2006 IV Q 2007 II Q 2008 III Q 2008
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 0 0 11 088
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 0 0 3 083
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 0 0 3 049
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 0 0 2 366
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 429
EBITDA (tys. zł) 0 0 0 3 512
Aktywa (tys. zł) 40 589 45 006 49 605 0
Kapitał własny (tys. zł)* 37 316 41 013 44 645 0
Liczba akcji (tys. szt.) 10 000,000 10 000,000 10 000,000 10 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000 0,000 0,237
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,732 4,101 4,465 0,000
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej