pb.pl
10,7000 zł
2,88% 0,3000 zł
Aplisens SA (APN)

Wyniki finansowe - APLISENS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2015 IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 22 459 22 988 21 794 24 188
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 4 447 3 933 3 780 5 021
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 3 928 3 778 4 039 5 630
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 3 302 3 301 3 391 4 676
Amortyzacja (tys. zł) 1 422 1 482 1 440 1 530
EBITDA (tys. zł) 5 869 5 415 5 220 6 551
Aktywa (tys. zł) 138 693 139 231 144 765 153 394
Kapitał własny (tys. zł)* 127 105 130 446 135 772 137 675
Liczba akcji (tys. szt.) 13 202,954 13 202,954 13 202,954 13 202,954
Zysk na akcję (zł) 0,250 0,250 0,257 0,354
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,627 9,880 10,283 10,428
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej