pb.pl
10,6000 zł
-0,93% -0,1000 zł
Aplisens SA (APN)

Wyniki finansowe - APLISENS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016 III Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 22 988 21 794 24 188 26 559
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 3 933 3 780 5 021 4 715
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 3 778 4 039 5 630 4 523
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 3 301 3 391 4 676 3 663
Amortyzacja (tys. zł) 1 482 1 440 1 530 1 590
EBITDA (tys. zł) 5 415 5 220 6 551 6 305
Aktywa (tys. zł) 139 231 144 765 153 394 158 167
Kapitał własny (tys. zł)* 130 446 135 772 137 675 141 877
Liczba akcji (tys. szt.) 13 202,954 13 202,954 13 202,954 13 202,954
Zysk na akcję (zł) 0,250 0,257 0,354 0,277
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,880 10,283 10,428 10,746
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej