pb.pl
10,6000 zł
0,00% 0,0000 zł
Aplisens SA (APN)

Wyniki finansowe - APLISENS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2014 IV Q 2014 I Q 2015 II Q 2015
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 25 890 22 282 18 242 24 676
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 5 320 3 128 3 128 5 481
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 5 182 1 821 3 272 5 650
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 3 937 1 927 2 540 4 567
Amortyzacja (tys. zł) 1 350 1 304 1 323 1 370
EBITDA (tys. zł) 6 670 4 432 4 451 6 851
Aktywa (tys. zł) 143 023 130 925 135 466 138 413
Kapitał własny (tys. zł)* 128 052 119 065 122 851 123 566
Liczba akcji (tys. szt.) 13 469,524 13 469,524 13 693,398 13 202,954
Zysk na akcję (zł) 0,292 0,143 0,185 0,346
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,507 8,840 8,972 9,359
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej