pb.pl
10,6000 zł
0,95% 0,1000 zł
Aplisens SA (APN)

Wyniki finansowe - APLISENS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2014 I Q 2015 II Q 2015 III Q 2015
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 22 282 18 242 24 676 22 459
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 3 128 3 128 5 481 4 447
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 821 3 272 5 650 3 928
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 927 2 540 4 567 3 302
Amortyzacja (tys. zł) 1 304 1 323 1 370 1 422
EBITDA (tys. zł) 4 432 4 451 6 851 5 869
Aktywa (tys. zł) 130 925 135 466 138 413 138 693
Kapitał własny (tys. zł)* 119 065 122 851 123 566 127 105
Liczba akcji (tys. szt.) 13 469,524 13 693,398 13 202,954 13 202,954
Zysk na akcję (zł) 0,143 0,185 0,346 0,250
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,840 8,972 9,359 9,627
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej