pb.pl
10,4000 zł
0,00% 0,0000 zł
Aplisens SA (APN)

Wyniki finansowe - APLISENS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2013 I Q 2014 II Q 2014 III Q 2014
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 19 704 16 739 24 411 25 890
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 4 679 3 318 5 281 5 320
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 4 485 3 332 5 403 5 182
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 3 460 2 498 4 267 3 937
Amortyzacja (tys. zł) 1 040 1 124 1 212 1 350
EBITDA (tys. zł) 5 719 4 442 6 493 6 670
Aktywa (tys. zł) 135 754 136 205 143 337 143 023
Kapitał własny (tys. zł)* 119 491 122 840 123 888 128 052
Liczba akcji (tys. szt.) 13 236,729 13 469,524 13 469,524 13 469,524
Zysk na akcję (zł) 0,261 0,185 0,317 0,292
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,027 9,120 9,198 9,507
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej