pb.pl
10,6000 zł
0,95% 0,1000 zł
Aplisens SA (APN)

Wyniki finansowe - APLISENS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2012 I Q 2013 II Q 2013 III Q 2013
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 22 819 17 817 20 383 22 199
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 4 008 3 385 4 698 5 480
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 4 250 3 755 4 852 5 486
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 3 461 2 978 3 842 4 191
Amortyzacja (tys. zł) 1 058 943 990 996
EBITDA (tys. zł) 5 066 4 328 5 688 6 476
Aktywa (tys. zł) 121 725 123 623 128 227 131 402
Kapitał własny (tys. zł)* 106 601 110 668 110 836 115 512
Liczba akcji (tys. szt.) 13 016,015 13 236,729 13 236,729 13 236,729
Zysk na akcję (zł) 0,266 0,225 0,290 0,317
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,190 8,361 8,373 8,727
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej