pb.pl
1,9500 zł
5,41% 0,1000 zł
APS Energia S.A. (APE)

Informacje o spółce - APSENERGY

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka jest projektantem i producentem systemów zasilania awaryjnego dla energetyki, energetyki atomowej, przemysłu naftowo-gazowego, wojska i innych branż. Projektuje urządzenia dostosowane do parametrów każdej instalacji.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Strużańska 14
Kod: 05-126
Miejscowość: Stanisławów Pierwszy
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 7620000
Fax: +48 22 7620001
Internet: www.apsenergia.pl
Email: aps@apsenergia.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: APS Energia SA
Prezes: Szewczyk Piotr
Sektor: urządzenia elektryczne
EKD: produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
Liczba akcji: 28 185 494
Zatrudnienie:
  • 200 (2018r.) - spółka
  • 356 (2018r.) - grupa
Audytor: UHY ECA Audyt sp. z o.o. sp.k.
NIP: 1251178954
KRS: 0000346520
EKD: 27,90
Ticker GPW: APE
ISIN: PLAPSEN00011

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 54 961 713,3 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 28 185 494 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 25 321 092
Liczba głosów na WZA: 28 185 494 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 89,83%
Kapitał akcyjny: 5 637 098,80 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 25 321 092
Cena nominalna akcji: 0,20 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 89,83%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 10,17%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Szewczyk Piotr 7 890 114 (27,99%) 7 890 114 (27,99%) 2015-04-10 -
Szumowski Paweł 7 890 114 (27,99%) 7 890 114 (27,99%) 2015-04-10 -
Dmowski Antoni 7 889 772 (27,99%) 7 889 772 (27,99%) 2015-04-10 -
Investors TFI SA portfele 1 651 092 (5,86%) 1 651 092 (5,86%) 2018-06-30 MAB, ENT, VGO, AAT, ARR, DAT, ADV, LRQ, CPL,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria C3 182 107
0,00
0,20 0,00 28 185 494
5 637 098,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-02-04
2016-07-26
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria C2 156 107
0,00
0,20 0,00 28 003 387
5 600 677,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-02-04
2016-07-26
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria C1 207 280
0,00
0,20 0,00 26 117 280
5 223 456,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-02-27
2015-10-08
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2009-11-30 3 921 600
3 921 600,00
1,00 1,00 3 921 600
3 921 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-07-09
2010-01-18
2015-10-08
seria B - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2009-11-30 980 400
980 400,00
1,00 1,00 4 902 000
4 902 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-07-09
2010-01-18
2015-10-08
split 1:5 2012-08-16 0
0,00
0,20 0,00 24 510 000
4 902 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C2 - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2013-04-10 285 010
57 002,00
0,20 0,20 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C1 - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2013-04-10 207 280
41 456,00
0,20 0,20 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - subskrypcja prywatna 2013-04-10 1 400 000
4 340 000,00
0,20 3,10 25 910 000
5 182 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-07-09
2013-05-25
2015-10-08
seria C3 - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2013-04-10 285 010
57 002,00
0,20 0,20 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - subskrypcja publiczna 2014-08-08 1 730 000
7 785 000,00
0,20 4,50 27 847 280
5 569 456,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-09-24
2015-10-08

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-05-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2019-05-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2017-06-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2017-06-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2016-07-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2016-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2015-06-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
2015-06-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
2014-07-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2014-07-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Szewczyk Piotr Prezes Zarządu 2015-05-27 -
Szumowski Paweł Wiceprezes Zarządu 2015-05-27 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Tenderenda Dariusz Przewodniczący RN 2015-05-27 APLISENS - Wiceprzewodniczący RN
Malesa Henryk Wiceprzewodniczący RN 2018-07-05 -
Sieradzki Artur Sekretarz RN 2015-05-27 -
Szewczyk Tomasz Członek RN 2015-05-27 -
Klimek-Cortinovis Agata Członek RN 2018-07-05 -