pb.pl
1,9500 zł
5,41% 0,1000 zł
APS Energia S.A. (APE)

Wyniki finansowe - APSENERGY

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 26 907 43 152 20 878 27 943
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 456 6 418 -2 540 -1 117
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -119 6 003 -2 534 -1 507
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -427 5 338 -2 298 -1 602
Amortyzacja (tys. zł) 727 755 771 773
EBITDA (tys. zł) 1 183 7 173 -1 769 -344
Aktywa (tys. zł) 95 624 100 766 97 276 96 806
Kapitał własny (tys. zł)* 41 031 46 242 44 252 40 180
Liczba akcji (tys. szt.) 28 185,494 28 185,494 28 185,494 28 185,494
Zysk na akcję (zł) -0,015 0,189 -0,082 -0,057
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,456 1,641 1,570 1,426
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej