pb.pl
2,2000 zł
-1,79% -0,0400 zł
Arcus SA (ARC)

Wyniki finansowe - ARCUS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 30 265 31 102 30 592 46 422
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -1 984 -398 -359 4 496
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -2 535 -1 549 294 3 910
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -1 673 -963 314 2 977
Amortyzacja (tys. zł) 874 851 829 817
EBITDA (tys. zł) -1 110 453 470 5 313
Aktywa (tys. zł) 102 457 101 564 110 958 103 563
Kapitał własny (tys. zł)* 41 943 40 980 41 294 36 907
Liczba akcji (tys. szt.) 7 320,000 7 320,000 7 320,000 7 320,000
Zysk na akcję (zł) -0,229 -0,132 0,043 0,407
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,730 5,598 5,641 5,042
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej