pb.pl
2,4800 zł
-11,43% -0,3200 zł
Arcus SA (ARC)

Wyniki finansowe - ARCUS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 30 592 46 422 35 471 32 823
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -359 4 496 -98 -1 865
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 294 3 910 -422 -1 706
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 314 2 977 -243 -1 487
Amortyzacja (tys. zł) 829 817 847 811
EBITDA (tys. zł) 470 5 313 749 -1 054
Aktywa (tys. zł) 110 958 103 563 119 214 106 546
Kapitał własny (tys. zł)* 41 294 36 907 36 664 35 177
Liczba akcji (tys. szt.) 7 320,000 7 320,000 7 320,000 7 320,000
Zysk na akcję (zł) 0,043 0,407 -0,033 -0,203
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,641 5,042 5,009 4,806
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej