pb.pl
2,8600 zł
10,00% 0,2600 zł
Arcus SA (ARC)

Wyniki finansowe - ARCUS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 31 102 30 592 46 422 35 471
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -398 -359 4 496 -98
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -1 549 294 3 910 -422
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -963 314 2 977 -243
Amortyzacja (tys. zł) 851 829 817 847
EBITDA (tys. zł) 453 470 5 313 749
Aktywa (tys. zł) 101 564 110 958 103 563 119 214
Kapitał własny (tys. zł)* 40 980 41 294 36 907 36 664
Liczba akcji (tys. szt.) 7 320,000 7 320,000 7 320,000 7 320,000
Zysk na akcję (zł) -0,132 0,043 0,407 -0,033
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,598 5,641 5,042 5,009
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej