pb.pl
2,9600 zł
3,50% 0,1000 zł
Arcus SA (ARC)

Wyniki finansowe - ARCUS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2009 III Q 2009 IV Q 2009 I Q 2010
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 23 258 17 311 60 727 51 312
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -2 264 -2 308 5 578 974
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -1 118 -1 515 6 400 1 724
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -1 211 -1 326 5 875 1 377
Amortyzacja (tys. zł) 284 477 394 467
EBITDA (tys. zł) -1 980 -1 831 5 972 1 441
Aktywa (tys. zł) 81 850 0 103 238 90 158
Kapitał własny (tys. zł)* 60 773 0 65 553 67 578
Liczba akcji (tys. szt.) 5 000,000 7 395,157 7 395,157 7 395,157
Zysk na akcję (zł) -0,242 -0,179 0,794 0,186
Wartość księgowa na akcję (zł) 12,155 0,000 8,864 9,138
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej