pb.pl
2,1600 zł
-4,42% -0,1000 zł
Arcus SA (ARC)

Wyniki finansowe - ARCUS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2009 I Q 2010 II Q 2010 III Q 2010
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 60 727 51 312 28 185 37 570
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 5 578 974 -1 968 -1 797
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 6 400 1 724 -2 618 -940
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 5 875 1 377 -1 763 -473
Amortyzacja (tys. zł) 394 467 254 368
EBITDA (tys. zł) 5 972 1 441 -1 714 -1 429
Aktywa (tys. zł) 103 238 90 158 91 941 0
Kapitał własny (tys. zł)* 65 553 67 578 64 568 0
Liczba akcji (tys. szt.) 7 395,157 7 395,157 7 395,157 7 395,157
Zysk na akcję (zł) 0,794 0,186 -0,238 -0,064
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,864 9,138 8,731 0,000
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej