pb.pl
2,1600 zł
-4,42% -0,1000 zł
Arcus SA (ARC)

Wyniki finansowe - ARCUS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2008 I Q 2009 II Q 2009 III Q 2009
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 59 541 18 191 23 258 17 311
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 5 624 -307 -2 264 -2 308
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 4 473 -2 475 -1 118 -1 515
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 2 988 -2 312 -1 211 -1 326
Amortyzacja (tys. zł) 424 213 284 477
EBITDA (tys. zł) 6 048 -94 -1 980 -1 831
Aktywa (tys. zł) 101 751 83 974 81 850 0
Kapitał własny (tys. zł)* 64 429 62 117 60 773 0
Liczba akcji (tys. szt.) 5 000,000 5 000,000 5 000,000 7 395,157
Zysk na akcję (zł) 0,598 -0,462 -0,242 -0,179
Wartość księgowa na akcję (zł) 12,886 12,423 12,155 0,000
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej