pb.pl
2,9600 zł
3,50% 0,1000 zł
Arcus SA (ARC)

Wyniki finansowe - ARCUS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2008 III Q 2008 IV Q 2008 I Q 2009
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 25 451 24 539 59 541 18 191
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -539 237 5 624 -307
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 105 689 4 473 -2 475
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 933 584 2 988 -2 312
Amortyzacja (tys. zł) 176 172 424 213
EBITDA (tys. zł) -363 409 6 048 -94
Aktywa (tys. zł) 78 056 0 101 751 83 974
Kapitał własny (tys. zł)* 60 539 0 64 429 62 117
Liczba akcji (tys. szt.) 5 000,000 5 000,000 5 000,000 5 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,187 0,117 0,598 -0,462
Wartość księgowa na akcję (zł) 12,108 0,000 12,886 12,423
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej