pb.pl
2,2000 zł
-1,79% -0,0400 zł
Arcus SA (ARC)

Wyniki finansowe - ARCUS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2007 I Q 2008 II Q 2008 III Q 2008
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 53 278 22 304 25 451 24 539
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 6 228 592 -539 237
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 10 221 420 1 105 689
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 8 252 135 933 584
Amortyzacja (tys. zł) 320 266 176 172
EBITDA (tys. zł) 6 548 858 -363 409
Aktywa (tys. zł) 90 564 78 423 78 056 0
Kapitał własny (tys. zł)* 59 172 59 588 60 539 0
Liczba akcji (tys. szt.) 5 000,000 5 000,000 5 000,000 5 000,000
Zysk na akcję (zł) 1,650 0,027 0,187 0,117
Wartość księgowa na akcję (zł) 11,834 11,918 12,108 0,000
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej