pb.pl
2,9600 zł
3,50% 0,1000 zł
Arcus SA (ARC)

Wyniki finansowe - ARCUS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2007 IV Q 2007 I Q 2008
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 15 978 53 278 22 304
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 867 6 228 592
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 828 10 221 420
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 695 8 252 135
Amortyzacja (tys. zł) 0 320 266
EBITDA (tys. zł) 867 6 548 858
Aktywa (tys. zł) 0 90 564 78 423
Kapitał własny (tys. zł)* 0 59 172 59 588
Liczba akcji (tys. szt.) 5 000,000 5 000,000 5 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,139 1,650 0,027
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,000 11,834 11,918
Raport zbadany przez audytora N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej