pb.pl
2,8200 zł
-14,02% -0,4600 zł
Arcus SA (ARC)

Wyniki finansowe - ARCUS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 30 634 25 614 59 649 30 265
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -1 288 -2 019 8 393 -1 984
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -1 411 -2 581 8 988 -2 535
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -951 -1 784 4 285 -1 673
Amortyzacja (tys. zł) 768 845 595 874
EBITDA (tys. zł) -520 -1 174 8 988 -1 110
Aktywa (tys. zł) 95 010 95 570 114 378 102 457
Kapitał własny (tys. zł)* 41 115 39 330 43 616 41 943
Liczba akcji (tys. szt.) 7 320,000 7 320,000 7 320,000 7 320,000
Zysk na akcję (zł) -0,130 -0,244 0,585 -0,229
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,617 5,373 5,958 5,730
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej