pb.pl
2,8200 zł
-14,02% -0,4600 zł
Arcus SA (ARC)

Wyniki finansowe - ARCUS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2016 III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 26 889 23 414 47 191 25 779
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 182 -390 -1 345 -1 494
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -201 -188 -1 955 -882
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -114 -108 -3 416 -284
Amortyzacja (tys. zł) 666 699 785 765
EBITDA (tys. zł) 848 309 -560 -729
Aktywa (tys. zł) 87 434 87 032 102 114 92 064
Kapitał własny (tys. zł)* 45 916 45 808 42 640 42 356
Liczba akcji (tys. szt.) 7 320,000 7 320,000 7 320,000 7 320,000
Zysk na akcję (zł) -0,016 -0,015 -0,467 -0,039
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,273 6,258 5,825 5,786
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej