pb.pl
2,8200 zł
0,00% 0,0000 zł
Arcus SA (ARC)

Wyniki finansowe - ARCUS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2015 III Q 2015 IV Q 2015 I Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 46 409 52 350 44 611 23 535
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -18 1 327 4 126 -1 690
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -486 1 122 3 949 -2 066
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -98 416 3 037 -1 582
Amortyzacja (tys. zł) 749 715 696 650
EBITDA (tys. zł) 731 2 042 4 822 -1 040
Aktywa (tys. zł) 95 986 99 102 102 684 83 376
Kapitał własny (tys. zł)* 44 449 44 865 47 902 46 320
Liczba akcji (tys. szt.) 7 320,000 7 320,000 7 320,000 7 320,000
Zysk na akcję (zł) -0,013 0,057 0,415 -0,216
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,072 6,129 6,544 6,328
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej