pb.pl
2,1600 zł
-4,42% -0,1000 zł
Arcus SA (ARC)

Wyniki finansowe - ARCUS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2014 I Q 2015 II Q 2015 III Q 2015
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 41 864 38 294 46 409 52 350
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -3 279 -2 452 -18 1 327
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -3 535 -2 367 -486 1 122
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -2 714 -1 599 -98 416
Amortyzacja (tys. zł) 646 599 749 715
EBITDA (tys. zł) -2 633 -1 853 731 2 042
Aktywa (tys. zł) 97 097 98 877 95 986 99 102
Kapitał własny (tys. zł)* 47 997 47 403 44 449 44 865
Liczba akcji (tys. szt.) 7 320,000 7 320,000 7 320,000 7 320,000
Zysk na akcję (zł) -0,371 -0,218 -0,013 0,057
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,557 6,476 6,072 6,129
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej