pb.pl
2,9600 zł
3,50% 0,1000 zł
Arcus SA (ARC)

Wyniki finansowe - ARCUS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2014 III Q 2014 IV Q 2014 I Q 2015
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 46 758 42 635 41 864 38 294
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -688 -8 070 -3 279 -2 452
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -548 -8 225 -3 535 -2 367
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 870 -7 068 -2 714 -1 599
Amortyzacja (tys. zł) 669 647 646 599
EBITDA (tys. zł) -19 -7 423 -2 633 -1 853
Aktywa (tys. zł) 97 680 97 280 97 097 98 877
Kapitał własny (tys. zł)* 59 615 52 604 47 997 47 403
Liczba akcji (tys. szt.) 7 395,157 7 320,000 7 320,000 7 320,000
Zysk na akcję (zł) 0,118 -0,966 -0,371 -0,218
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,061 7,186 6,557 6,476
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej