pb.pl
2,1600 zł
-4,42% -0,1000 zł
Arcus SA (ARC)

Wyniki finansowe - ARCUS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2010 I Q 2011 II Q 2011 III Q 2011
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 81 166 28 432 24 817 26 775
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 2 047 -3 994 -5 523 -886
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 261 -3 795 -5 219 -1 121
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 2 021 -3 623 -3 793 -466
Amortyzacja (tys. zł) 444 405 439 598
EBITDA (tys. zł) 2 491 -3 589 -5 084 -288
Aktywa (tys. zł) 124 650 93 890 0 0
Kapitał własny (tys. zł)* 66 491 62 787 0 0
Liczba akcji (tys. szt.) 7 395,157 7 395,157 7 395,157 7 395,157
Zysk na akcję (zł) 0,273 -0,490 -0,513 -0,063
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,991 8,490 0,000 0,000
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej