pb.pl
2,9600 zł
3,50% 0,1000 zł
Arcus SA (ARC)

Wyniki finansowe - ARCUS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2010 III Q 2010 IV Q 2010 I Q 2011
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 28 185 37 570 81 166 28 432
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -1 968 -1 797 2 047 -3 994
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -2 618 -940 2 261 -3 795
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -1 763 -473 2 021 -3 623
Amortyzacja (tys. zł) 254 368 444 405
EBITDA (tys. zł) -1 714 -1 429 2 491 -3 589
Aktywa (tys. zł) 91 941 0 124 650 93 890
Kapitał własny (tys. zł)* 64 568 0 66 491 62 787
Liczba akcji (tys. szt.) 7 395,157 7 395,157 7 395,157 7 395,157
Zysk na akcję (zł) -0,238 -0,064 0,273 -0,490
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,731 0,000 8,991 8,490
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej