pb.pl
14,3000 zł
0,00% 0,0000 zł
Archicom S.A. (ARH)

Wyniki finansowe - ARCHICOM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 77 166 67 131 264 873 57 096
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 8 030 3 352 60 898 3 982
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 6 811 2 143 60 034 3 231
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 4 905 1 983 39 981 2 858
Amortyzacja (tys. zł) 536 166 700 681
EBITDA (tys. zł) 8 566 3 518 61 598 4 663
Aktywa (tys. zł) 1 147 158 1 264 739 1 171 439 1 277 663
Kapitał własny (tys. zł)* 419 221 423 136 461 372 464 473
Liczba akcji (tys. szt.) 25 605,944 25 742,298 25 742,298 25 742,298
Zysk na akcję (zł) 0,192 0,077 1,553 0,111
Wartość księgowa na akcję (zł) 16,372 16,437 17,923 18,043
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej