pb.pl
15,2000 zł
1,33% 0,2000 zł
Archicom S.A. (ARH)

Wyniki finansowe - ARCHICOM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 67 131 264 873 57 096 238 434
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 3 352 60 898 3 982 75 246
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 143 60 034 3 231 72 814
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 983 39 981 2 858 56 979
Amortyzacja (tys. zł) 166 700 681 647
EBITDA (tys. zł) 3 518 61 598 4 663 75 893
Aktywa (tys. zł) 1 264 739 1 171 439 1 277 663 1 308 545
Kapitał własny (tys. zł)* 423 136 461 372 464 473 493 994
Liczba akcji (tys. szt.) 25 742,298 25 742,298 25 742,298 25 742,298
Zysk na akcję (zł) 0,077 1,553 0,111 2,213
Wartość księgowa na akcję (zł) 16,437 17,923 18,043 19,190
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej