pb.pl
16,5000 zł
-2,37% -0,4000 zł
Archicom S.A. (ARH)

Wyniki finansowe - ARCHICOM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 264 873 57 096 238 434 127 494
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 60 898 3 982 75 246 32 329
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 60 034 3 231 72 814 29 547
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 39 981 2 858 56 979 20 221
Amortyzacja (tys. zł) 700 681 647 751
EBITDA (tys. zł) 61 598 4 663 75 893 33 080
Aktywa (tys. zł) 1 171 439 1 277 663 1 308 545 1 249 072
Kapitał własny (tys. zł)* 461 372 464 473 493 994 497 745
Liczba akcji (tys. szt.) 25 742,298 25 742,298 25 742,298 25 742,298
Zysk na akcję (zł) 1,553 0,111 2,213 0,786
Wartość księgowa na akcję (zł) 17,923 18,043 19,190 19,336
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej