pb.pl
4,6400 zł
-3,73% -0,1800 zł
Arteria SA (ARR)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Informacje o spółce - ARTERIA

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Koncentruje swoją działalność na rynku usług i rozwiązań podnoszących efektywność sprzedaży, obsługi klienta oraz procesów operacyjnych. Dostarcza wyspecjalizowane produkty z obszaru outsourcingu, uzupełniając je o technologie procesowe i umiejętność odsprzedaży dodatkowych usług. Dysponuje największym w Polsce, komercyjnym contact center specjalizującym się m.in. w utrzymaniu klienta i prowadzeniu infolinii.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Stawki 2A
Kod: 00-193
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 4820200
Fax: +48 22 4820399
Internet: www.arteriasa.pl
Email: Inwestorzy@arteriasa.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Arteria SA
Prezes: Marzec Marcin
Sektor: usługi dla przedsiębiorstw
EKD: działalność centrów telefonicznych (call center)
Liczba akcji: 4 269 520
Zatrudnienie:
  • 47 (2017r.) - spółka
  • 402 (2017r.) - grupa
Audytor: Pro Audyt sp. z o.o.
NIP: 527-24-58-773
KRS: 0000226167
EKD: 74,86
Ticker GPW: ARR
ISIN: PLARTER00016

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 19 810 572,8 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 4 269 520 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 465 678
Liczba głosów na WZA: 4 269 520 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 57,74%
Kapitał akcyjny: 853 904,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 465 678
Cena nominalna akcji: 0,20 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 57,74%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 42,26%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Generali OFE portfel 724 101 (16,95%) 724 101 (16,95%) 2018-12-31 NVS, CMP, ATP, CLN, ENE, ELB, ENT, MAB, OPN, OVO, PEP, TOA,
Investcamp sp. z o.o. 708 532 (16,60%) 708 532 (16,60%) 2019-02-22 -
Mayas Basic Concept Ltd. 606 883 (14,21%) 606 883 (14,21%) 2009-05-15 -
Investors TFI SA portfele 426 162 (9,98%) 426 162 (9,98%) 2018-06-30 MAB, ENT, VGO, AAT, APE, LRQ, ADV, CPL, DAT,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 2004-11-30 5 000
500 000,00
100,00 100,00 5 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-10-31
2005-01-17
2007-01-12
split 1:500 2006-08-18 0
0,00
0,20 0,00 2 500 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-09-20
seria B - IDM SA 2006-08-18 59 056
590 560,00
0,20 10,00 2 559 056
511 811,20
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-10-31
2006-09-20
2007-01-12
seria C - subskrypcja publiczna 2006-08-18 860 000
15 480 000,00
0,20 18,00 3 419 056
683 811,20
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-10-31
2006-12-21
2007-01-12
seria D - subskrypcja prywatna akcjonariusze Trimtab SA 2009-03-17 854 764
0,00
0,20 0,00 4 273 820
854 764,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-02-05
2009-04-22
2010-02-05
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2015-06-25 -4 300
0,00
0,20 0,00 4 269 520
853 904,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-08-07

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2017-12-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,23 zł
2017-12-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,23 zł
2014-11-13 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2014-10-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2013-11-13 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2013-10-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2012-11-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,23 zł
2012-10-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,23 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Marzec Marcin Prezes Zarządu 2012-05-21 - Prezes Zarządu
Glapa Wojciech Wiceprezes Zarządu 2012-05-21 -
Pielach Sebastian Wiceprezes Zarządu 2018-08-09 - Członek Zarządu

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Grygiel Grzegorz Przewodniczący RN 2018-01-24 UNIFIED - Członek Zarządu
Lehmann Michał Członek RN 2013-06-24 PEKAO - Wiceprezes Zarządu
Wnorowski Michał Członek RN 2017-06-22 ARMATURA - Członek RN
ENTER - Członek RN
VOXEL - Członek RN
ALUMETAL - Członek RN
MEDICALG - Członek RN
BRASTER - Członek RN
Kaczmarczyk Krzysztof Członek RN 2017-06-22 TIM - Członek RN
BSCDRUK - Członek RN
ALTA - Członek RN
CLNPHARM - Członek RN
MABION - Członek RN
Jankowski Bartłomiej Członek RN 2018-01-24 -