pb.pl
6,24 zł
-4,00% -0,26 zł
Arteria SA (ARR)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - ARTERIA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 40 878 43 687 43 021 42 483
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 979 759 1 151 1 341
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 535 -43 093 705 613
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 218 -43 718 484 385
Amortyzacja (tys. zł) 1 459 1 462 1 705 1 674
EBITDA (tys. zł) 3 438 2 221 2 856 3 015
Aktywa (tys. zł) 159 640 115 136 117 202 116 134
Kapitał własny (tys. zł)* 90 563 46 845 46 989 46 869
Liczba akcji (tys. szt.) 4 269,520 4 269,520 4 269,520 4 269,520
Zysk na akcję (zł) 0,285 -10,240 0,113 0,090
Wartość księgowa na akcję (zł) 21,212 10,972 11,006 10,978
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej