pb.pl
4,6400 zł
-3,73% -0,1800 zł
Arteria SA (ARR)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - ARTERIA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 43 687 43 021 42 483 41 258
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 759 1 151 1 341 922
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -43 093 705 613 630
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -43 718 484 385 429
Amortyzacja (tys. zł) 1 462 1 705 1 674 1 637
EBITDA (tys. zł) 2 221 2 856 3 015 2 559
Aktywa (tys. zł) 115 136 117 202 116 134 116 210
Kapitał własny (tys. zł)* 46 845 46 989 46 869 47 297
Liczba akcji (tys. szt.) 4 269,520 4 269,520 4 269,520 4 269,520
Zysk na akcję (zł) -10,240 0,113 0,090 0,100
Wartość księgowa na akcję (zł) 10,972 11,006 10,978 11,078
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej