pb.pl
3,4300 zł
0,00% 0,0000 zł
Artifex Mundi SA (ART)

Wyniki finansowe - ARTIFEX

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 7 456 3 822 4 061 4 003
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 579 378 -16 637 565
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 440 291 -16 682 629
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 238 320 -13 384 496
Amortyzacja (tys. zł) 128 121 120 325
EBITDA (tys. zł) 1 707 499 -16 517 890
Aktywa (tys. zł) 42 497 52 327 38 941 43 040
Kapitał własny (tys. zł)* 37 846 48 244 34 861 35 356
Liczba akcji (tys. szt.) 10 500,000 11 897,000 11 897,000 11 897,000
Zysk na akcję (zł) 0,118 0,027 -1,125 0,042
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,604 4,055 2,930 2,972
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej