pb.pl
3,7800 zł
-0,53% -0,0200 zł
Arctic Paper SA (ATC)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - ARCTIC

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 762 517 794 364 739 666 813 948
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 69 876 50 602 13 169 79 664
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 59 873 42 392 5 124 73 416
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 31 644 26 317 10 495 54 963
Amortyzacja (tys. zł) 20 652 20 910 21 740 32 169
EBITDA (tys. zł) 90 528 71 512 34 909 111 833
Aktywa (tys. zł) 2 117 105 2 155 512 2 035 753 2 104 104
Kapitał własny (tys. zł)* 586 057 617 662 606 909 607 135
Liczba akcji (tys. szt.) 69 287,783 69 287,783 69 287,783 69 287,783
Zysk na akcję (zł) 0,457 0,380 0,151 0,793
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,458 8,914 8,759 8,763
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej