pb.pl
3,7900 zł
-0,52% -0,0200 zł
Arctic Paper SA (ATC)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - ARCTIC

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 784 111 816 531 768 637 820 572
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 44 574 59 001 -24 194 57 775
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 30 795 52 283 -33 278 50 541
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 4 098 25 359 -37 878 14 252
Amortyzacja (tys. zł) 21 279 23 029 24 527 23 307
EBITDA (tys. zł) 65 853 82 030 333 81 082
Aktywa (tys. zł) 2 034 263 2 119 124 2 156 174 2 122 045
Kapitał własny (tys. zł)* 586 133 596 593 576 643 562 814
Liczba akcji (tys. szt.) 69 287,783 69 287,783 69 287,783 69 287,783
Zysk na akcję (zł) 0,059 0,366 -0,547 0,206
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,459 8,610 8,322 8,123
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej