pb.pl
3,8500 zł
2,94% 0,1100 zł
Arctic Paper SA (ATC)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - ARCTIC

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 703 087 735 866 739 951 788 054
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 37 592 43 286 -20 268 47 519
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 27 207 36 088 -25 572 40 264
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 5 388 19 506 -14 191 16 095
Amortyzacja (tys. zł) 26 969 27 494 30 058 23 953
EBITDA (tys. zł) 64 561 70 780 9 790 71 472
Aktywa (tys. zł) 1 744 291 1 987 025 1 887 608 1 920 137
Kapitał własny (tys. zł)* 561 594 598 644 549 440 560 444
Liczba akcji (tys. szt.) 69 287,783 69 287,783 69 287,783 69 287,783
Zysk na akcję (zł) 0,078 0,282 -0,205 0,232
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,105 8,640 7,930 8,089
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej